Kaj Glasbergen is als auteur betrokken bij verschillende publicaties m.b.t. vaktherapie en kunsteducatie.

Tijdschrift voor vaktherapie 2017/4, jaargang 13, p. 32-36.
Het Boek in Mij.
Een beeldend-therapietraject bij trauma.

Auteurs: Maaike Looijen en Kaj Glasbergen.
Maaike Looijen interviewt Isabel die met het traject haar traumatische ervaringen verwerkte. Kaj onderbouwt in het kort het beeldend-therapietraject.

Beeldende therapie
'als we maar niet gaan haken, punniken of breien'

is de titel van het boek ter ere van het tienjarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie uitgegeven in september 2017.
Jeanet van Omme van het Schrijfatelier interviewde tien mensen tussen de acht en de achtentachtig jaar die openhartig over hun eigen beeldend therapieproces vertellen
aan de hand van de voor hen belangrijkste werkstukken.
Initiatief en redactie: Suzanne Clerx, Kaj Glasbergen, Esther Hendriks en Ilse Rijke-Huisman.

Tijdschrift voor vaktherapie 2016/4, jaargang 12, p. 5-13.
Van zorg naar zelfbeschikking.
Werken aan herstel, participatie en inclusie door middel van kunsteducatie.

Auteur: Kaj Glasbergen.
Een artikel over kunsteducatie bij Stichting de Opstap in Amsterdam.

KunstWerkt! Kunsteducatie en coaching voor mensen met een psychiatrische achtergrond.
Door Jantine Geels en Kaj Glasbergen.
Kaj Glasbergen en Jantine Geels hebben in 2005 het coachingsatelier KunstWerkt! in Purmerend opgezet. In deze publicatie beschrijven zij de ontwikkeling en de methodiek van dit nog steeds lopende project.

Jaarverslagen van Stichting de Opstap.
De verslagen van 2013 t/m 2017 zijn te vinden op de site van de Opstap.