Beeldende therapie maakt het zichtbaar

DOEN
Beeldende therapie is een behandelwijze waar je op een actieve manier aan problemen of klachten werkt. Verf, klei, krijt, hout, steen, grafische en gemengde technieken kunnen je verleiden, je confronteren, je geduld op de proef stellen, je concentratie vergroten, je inspireren, je ontspannen en
je naar nieuwe oplossingen leiden.

ERVAREN
Beeldende therapie geeft oefenruimte om gevoelens te onderzoeken, veiligheid te ervaren en dat te kunnen be´nvloeden. Beeldende therapie daagt je uit om keuzes te maken, te ontspannen,
te concentreren, te accepteren, ergens op in te kunnen zoomen, uit te vergroten en overzicht te krijgen.

EFFECT
Tastbare en zichtbare resultaten geven een andere reikwijdte dan woorden. Door middel van het doen en het ervaren kun je zaken concreet maken, er woorden aan geven, reflecteren, een verandering in gang zetten, oefenen in de praktijk, verwerken, zaken achter je laten en nieuwe stappen zetten.

Beeldende therapie verbindt heden, verleden en toekomst, lichaam en geest,
binnen- en buitenwereld in het nu en hier.