1. Agenda

 2. Workshop Artjournal
  met Jeanet van Omme (van het Schrijfatelier) en Kaj Glasbergen.
  Inspiratie sprokkelen d.m.v. beeldende schrijfoefeningen en talige beeldoefeningen,
  spelen met grafische technieken en materialen.
  Dresscode: een schort!
  Nieuwe workshops zijn gepland op 2 februari en op 20 april 2018.
 3. Nieuwsgierig? Ga dan naar: het Schrijfatelier
 4. Impressie 1e workshop artjournal op 7 juli j.l.


 5. Publicatie:
 6. Tijdschrift voor vaktherapie 2017/4, jaargang 13, p. 32-36.
 7. Het Boek in Mij. Een beeldend-therapietraject bij trauma.
 8. Auteurs: Maaike Looijen en Kaj Glasbergen.
 9. Maaike Looijen interviewt Isabel die met het traject haar traumatische ervaringen verwerkte.
  Kaj onderbouwt in het kort het beeldend-therapietraject.